Aan alle verstrekte informatie zoals tekst en beeldmateriaal, maten en gewichten is veel zorg besteed. Niettemin kan loesbotman.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden , onvolledigheden of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Al het woord- en beeldmateriaal op deze site is eigendom van loesbotman.nl. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan hiervan gebruik te maken.
– Privacy verklaring:

Privacy Verklaring
loesbotman.nl waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en daarom wordt uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgegaan.
loesbotman.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Dit geeft u zelf aan door de nieuwsbrief te willen ontvangen. loesbotman.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Door loesbotman.nl ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

loesbotman.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

* Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

* Met uw toestemming (aanmelding voor de nieuwsbrief) gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief.

* Als u bij loesbotman.nl een account aanmaakt, dan slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

* De feedback die we krijgen van onze bezoekers helpt ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

– Algemene voorwaarden:
Algemene Voorwaarden Loes Botman
Loes Botman
Buijs Ballotstraat 83
2563 ZK Den Haag
E info@loesbotman.nl
W www.loesbotman.nl
T 0031 70 3607629
0031 6 13620583

BTW nummer: 1879.27.315.B.01
KvK Den Haag: 27322131
IBAN: NL 26 INGB 0008175294
BIC: INGBNL 2A

Veilig en Vertrouwd.
Kopen bij loesbotman.nl is eenvoudig en duidelijk. Maar u wilt ook weten waar u aan toe bent als u spijt krijgt van uw aankoop. Leest u daarom eerst de voorwaarden.
1. Totstandkoming overeenkomst

1.1 Alle aanbiedingen van loesbotman.nl zijn vrijblijvend. loesbotman.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

1.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als loesbotman.nl uw bestelling heeft geaccepteerd. loesbotman.nl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet

wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien werkdagen bericht van.

1.3 Indien op uw aankoop specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing zijn dan gaan die bepalingen, welke afwijken van de bepalingen zoals genoemd in deze voorwaarden, voor.

2. Levering? Zo spoedig mogelijk!

2.1 loesbotman.nl streeft ernaar uw bestelling binnen 5 werkdagen (na ontvangst van het volledige factuurbedrag, betaling uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum), te leveren. Uiterlijk zal uw bestelling binnen 30 dagen worden geleverd. Is

dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. loesbotman.nl stort het betaalde bedrag, exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen aan u terug.
2.2 loesbotman.nl voert nimmer deelleveringen uit.

2.3 De klant aanvaardt te allen tijde de wijze van vervoer zoals door loesbotman.nl bepaald.

2.4 De artikelen worden afgeleverd op het adres zoals door de koper aangegeven op het bestelformulier.

2.5 loesbotman.nl raadt u aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen

binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk te melden.
2.6 Verzenden van goederen op risico van koper (zie art. 5.3).

3. Hoe is de prijsopbouw en Op welke manier kan ik betalen?

3.1 Bij aankopen via loesbotman.nl weet u precies wat u koopt en wat u daarvoor betaald. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW, verpakkings- en administratiekosten doch exclusief verzendkosten. In het betaaloverzicht worden de

verzendkosten vermeld die op uw pakket van toepassing zijn. Een overzicht van de verzendkosten vindt u onder de ‘Help’ knop.
3.2 U kunt uw bestelde artikelen betalen d.m.v. overboeking op girorekening t.n.v. Loes Botman Kunstenares te ’s-Gravenhage onder vermelding van het factuurnummer.

3.3 Het totale factuurbedrag dient volledig binnen 7 dagen te zijn voldaan.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaald, heeft loesbotman.nl het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 De factuur ontvangt u via de mail. Bewaar deze goed als u de artikelen wilt retourneren.

4. Niet goed – Geld retour recht

4.1 Mocht u onverhoopt spijt hebben van uw aankoop dan kunt u het artikel binnen 14 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, zonder enige verplichting uwerzijds, retourneren

4.2 Het artikel dient in de originele staat en niet beschadigde verpakking te worden geretourneerd voorzien van de factuur. Let wel dat u verantwoordelijk bent voor verlies en beschadiging en de kosten van retourzending. Zorg ook voor een

bewijs van verzending. Nadat het geretourneerde artikel bij ons is aangekomen zal loesbotman.nl tot beoordeling overgaan of u recht heeft op terugstorting van het aankoopbedrag. Is alles in keurige en originele staat aangekomen dan wordt het bedrag (exclusief de verzendkosten) binnen 14 dagen aan u teruggestort.
4.3 Pakketten die niet voldoende zijn gefrankeerd worden wel in behandeling genomen, echter het te weinig gefrankeerde bedrag wordt in mindering gebracht op het retourbedrag.

4.4 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

5. Alles over Aansprakelijkheid

5.1 Aan alle verstrekte informatie zoals tekst en beeldmateriaal, maten en gewichten is veel zorg besteed. Niettemin kan loesbotman.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden en onvolledigheden. Zo ook voor

bijgeleverde handleidingen door leveranciers en producenten en niet voorziene en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.
5.2 Mocht loesbotman.nl onverhoopt aansprakelijk zijn dan is dat beperkt tot het bedrag van het artikel.

5.3 Alle artikelen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verpakt. Eventuele schade of verlies tijdens transport valt dan ook niet onder onze verantwoordelijkheid.

5.4 Verzending gebeurt door een door loesbotman.nl aangewezen vervoerder.

5.5 loesbotman.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraging van de bezorging.

6. Privacy Gegarandeerd

6.1 loesbotman.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen om uw bestelling te verwerken.

6.2 Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Alleen degene die verantwoordelijk zijn om uw bestelling af te leveren zijn hiermee bekend.

6.3 Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons klantenbestand en alleen gebruikt voor marketing doeleinden via e-mail of post en alleen als u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.

6.4 loesbotman.nl handelt bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens conform de desbetreffende wetgeving.

7. Kundig met klachten

7.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via:info@loesbotman.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

8. Cursusvoorwaarden

8.1 Inschrijven en betalen

Deelname aan een workshop of cursus is pas definitief wanneer uw betaling binnen is. Als u zich opgegeven hebt, maar de betaling staat niet binnen 48 uur voor aanvang van de workshop of cursus op de bankrekening van Loes Botman, dan vervalt de inschrijving.

Workshops en cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Mocht een workshop of cursus niet doorgaan dan hoort u dat uiterlijk 1 dag voor aanvang per e-mail. Uiteraard ontvangt u het betaalde bedrag voor deelname retour.

8.2 Aflasten en annuleren

Loes Botman houdt zich het recht om een cursus of workshop te allen tijde af te lasten. Ik doe er alles aan om dit te voorkomen, maar wanneer dit gebeurt krijgen de ingeschreven deelnemers van de betreffende workshop/cursus het betaalde bedrag teruggestort.

Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, dan kunt u zich tot twee weken voor de cursusaanvang afmelden. Wij moeten u in dat geval € 10,00 in rekening brengen.

Meldt u zich binnen twee weken voor de cursusaanvang af, dan zijn wij genoodzaakt de helft van het cursusbedrag in rekening te brengen.

Zegt u af op de cursusdag zelf dan bent u het gehele bedrag verschuldigd.

8.3 Aansprakelijkheid

Tijdens de workshops en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op uw kleding of spullen. U bent hier verantwoordelijk voor. Dus houdt u rekening met de kleding die u aantrekt.

Loes Botman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid van gebeurtenissen tijdens de workshops of cursussen.