De vrouwelijke toets

69 vrouwen stellen hun werk tentoon.

Deze zomer laat Museum Møhlmann de vrouwelijke kant zien.
Kunstenaars laten hun werk zien. Niet omdat de vrouw het onderwerp is, maar omdat het door
kunstenaressen, de amazones van de kunst is gemaakt.
U bent van harte welkom. De expositie is van 15 juli tot en met 16 september.
www.museummohlmann.nl